Menu

Cement i kreč

Livnica ESTANDA je jedna od vodećih proizvođača na tržištu. Za industriju cementa u ponudi su specijalno dizajnirane čelične komponente za mlevenje sirovina i cementa, odlivci koje se koriste u procesima predgrevanja, čelične legure za rotacione peći u procesima kalcinacije sirovog cementa i specijalni čelici za hlađenje cementnog klinkera. ESTANDA nudi i usluge iz oblasti procesne tehnike, rešenja za optimizaciju, montaže, dijagnostike i tehničkog servisa. Spremnost da odgovori na tehničke zahteve svojih kupaca pozicionirali su ESTANDU kao izuzetnog proizvođača.

Energetika

ESTANDA nudi specijalne čelične komponente koje imaju značajnu ulogu u tehnološkim procesima generisanja električne i toplotne energije. Proizvodi imaju primenu u elektranama kod ulaznih zidova i liner ploča za mlevenje uglja u horizontalnim mlinovima i poseduju izuzetne karakteristike otpornosti na habanje. Takođe, proizvodi se koriste i u energetskim postrojenjima koje kao energent koriste biomasu i tu spadaju specijalni čelični vatrostalni elementi otporni na visoke temperature. Za hidroelektrane u ponudi su navodeći delovi od nerđajučeg čelika.

Rudarstvo i kamenolomi

U usluge i proizvode iz oblasti rudarstva (rudnici i kamenolomi) spadaju specijalni čelici i legure za procese razbijanja i mlevenja minerala i kamenja. Specijalni čelici su otporni na abraziju i habanje. U ponudi je širok spektar proizvoda u koje spadaju:

  • Visoko otporne ploče za mlevenje u zoni udara, nemenjene kamenolomima (krečnjak, kvarc, šljunak).
  • Potisni šipovi za snažne udarce prilagođene tvrdoći i veličini zrna lomljenog materijala. U pitanju je nesalomivi proizvod sa dugim životnim vekom.
  • Čekići visokih performansi koji apsorbuju posledice struktura lomljenog materijala i obezbeđuju dobru tvrdoću i otpornost na habanje.
  • Kinetički sistemi za pripremu pre drobljenja. Za razliku od tradicionalnih, ESTANDA je razvila novi kompletan sistem za pred-drobljenje različitih vrsta materijala (krečnjak, kvarc, klinker, ugalj) koji omogućava dimenzionisanje zrna i homogeniju distribuciju materijala čime se doprinosi ukupnoj proizvodnji i energetskoj efikasnosti

Drvna industrija

Sa iskustvom u proizvodnji specijalnih čelika i legura za razne industrijske sektore , ESTANDA takođe snabdeva i proizvođače iz drvne industrije. U ponudi su komponente i delovi u različitim tipovima čelika za proizvodnju drvenih ploča, MDF, PB panela i šperploče: zavrtne cevi, mrežaste šipke za bojlere, prstenaste obloge, izolacione cevi i cikloni.

Železnice

ESTANDA nudi i proizvode namenjene železničkom sektoru. Ona je jedan od glavnih svetskih dobavljača čeličnih diskova za brze vozove i lokomotive za glavne multinacionalne kompanije u sektoru. Više od deset hiljada Estanda diskova ugradi se u brze vozove širom sveta. U sektoru železnica proizvode se i sledeće stavke: čvorišta, elementi za obrtno postolje.

Kontaktirajte nas

Radite sa nama ili radite za nas.
Naš ljubazni tim može se kontaktirati putem e-maila.

Kontaktirajte nas sada