Menu

Čelik

RHI Magnesita nudi kompletan asortiman vatrostalnih proizvoda i usluga za industriju čelika. Tu spadaju standardne i specijalne opeke i mase, izostatični presovani proizvodi i montažne komponente, kao i specijalne mašine, servis popravke sistema i usluge oplate različitih jedinica na licu mesta. RHI Magnesita nudi prilagođena rešenja za pojedinačne jedinice i segmente, u zavisnosti od zahteva kupca, odnosno proširenu verziju FLS (Full Line Service) – kompletan vatrostalni materijal, zajedno sa ugradnjom istog po toni čelika. RHI Magnesita proizvodi namenjeni industriji čelika na tržištu imaju status vrhunskog kvaliteta.

Industrija cementa

Vatrostalni proizvodi koje nudimo u cementnoj industriji, ne samo što zadovoljavaju očekivanja proizvođača cementa u pogledu produktivnosti i profitabilnosti, već idoprinose razvojnom procesu savremene proizvodnje cementa. Jedinstvena rešenja u vatrostalstvu prate veliki broj patenata, uključujući i acitive spinel tehnologiju (mineral magnezijum-aluminijuma) za standardne opeke za rotacione peći, IS impregnacionu tehnologiju za vatrostalnu glinu i proizvode od aluminijum-oksida. Razvojem novih tehnologija, reaguje se na povećanu upotrebu alternativnih goriva za peći što je važan doprinos dostupnosti i produktivnosti u savremenoj proizvodnji cementa.

Industrija kreča

RHI Magnesita je na tržištu industrije kreča pozicioniran kao operativni dobavljač punog opsega, što znači da pored vrhunskih materijala nudi i usluge konsaltinga i inženjeringa, profesionalnog upravljanja projektima kroz upravljanje peći, njeno nadgledanje od strane supervizora, usklađivanje kvaliteta sa standardima zaštite životne sredine i servisa inženjera koji rade širom sveta. Visokim nivoom dimenzionalne tačnosti i stabilnosti, kao i otpornošću na ekstremna termička i mehanička naprezanja, daje se doprinos dužem roku upotrebe kompletnog ozida, a time se poboljšava bezbednost rada i poboljšava ukupna efikasnost fabrika.

Energetika

U oblasti energetike u ponudi su kompletna rešenja za različite vidove fabrika, kao i za fabrike sa ekološkim i energetski efkasnim tehnologijama. Tu spada i spektar usluga od idejnog rešenja i planiranja jedinica, konsaltinga i izbora odgovarajućih vatrostalnih proizvoda, njihove isporuke i ugradnje, pa sve do logističke i prodajne podrške. Kupcima se omogućavaju izuzetna vatrostalna rešenja okrenuta ka budućnosti.

Hemijska i petrohemijska industrija

RHI Magnesita nudi vrhunska rešenja za hemijsku i petrohemijsku industriju. Tu spadaju inovativna vatrostalna rešenja GTL procesa (gas-to-liquid), od gasovitog do tečnog stanja, u proizvodnji boljih i čistijih dizel goriva i gasifikaciji uglja. Time se doprinosi smanjenju štetnih gasova za proizvodnju efekata staklene bašte, kao i mase otporne na abraziju koje se koriste u FCC-Fluid-Catalytic Cracking fabrikama.

Kontaktirajte nas

Radite sa nama ili radite za nas.
Naš ljubazni tim može se kontaktirati putem e-maila.

Kontaktirajte nas sada