Menu

Lakše poslovanje za tešku industriju

Usluge koje pružamo su usmerene ka dva pravca – s jedne strane, prema kompanijama koje zastupamo, a s druge strane, prema kupcima kojima olakšavamo snabdevanje. S obzirom da su naši odnosi sa kupcima zasnovani na poverenju i partnerskom odnosu, pružamo tehničku podršku putem naših iskusnih servisera.

Kontaktirajte nas

Radite sa nama ili radite za nas.
Naš ljubazni tim može se kontaktirati putem e-maila.

Kontaktirajte nas sada