Menu

Servis tehničke podrške

HTR Refractories, kao zvanični zastupnik kompanije RHI Magnesita, nudi i kompletnu tehničku podršku. Naš tim stručnjaka je spreman da u svakom trenutku odgovori na zahteve kupaca koji se tiču primene proizvoda, praćenja i analize radi njihovog što boljeg i dugotrajnijeg korišćenja, čime se daje doprinos kvalitetnijem procesu proizvodnje. Servis tehničke podrške omogućava kupcima da se upoznaju sa novim trendovima u proizvodnji vatrostalnih materijala i njihovoj primeni. Pored višegodišnjeg iskustva, u saradnji sa kompanijom RHI Magnesita organizovani su brojni seminari i obuke za naš tim, te sa ponosom možemo istaći da smo jedina kompanija na tržištu koja nudi usluge podrške, brzu dostupnost i brigu o kupcima, na licu mesta. Takođe, u saradnji sa našim principalom, kompanijom ESTANDA, pružamo kompletan asortiman usluga (analizu procesa i dijagnozu, inženjering, montažu i puštanje u rad, rešenja operativne optimizacije, savetovanje i odabir čelika) za naše kupce.

Obezbeđujemo:

  • Iskusne tehničare na licu mesta za bilo koje potrebe kupaca u industriji čelika u vezi sa vatrostalnim materijalima
  • Tehničare za vatrostalne materijale za industriju cementa i kreča u koordinaciji sa našim principalom RHI AG
  • Specijaliste i tehničare za čelike visokih performansi za sektore cementa i rudarstva u
    saradnji sa našim principalom, kompanijom ESTANDA
  • Razne vrste usluga koje obuhvataju instalaciju vatrostalnih materijala, obradu metala i zanatske radove u građevinarstvu i industriji u saradnji sa našim partnerskim kompanijama Pord, Termopord i Zmaj

Kontaktirajte nas

Radite sa nama ili radite za nas.
Naš ljubazni tim može se kontaktirati putem e-maila.

Kontaktirajte nas sada