Menu

Zastupništvo

Nastojimo da budemo vodeća zastupnička kompanija koja klijentima obezbeđuje poslovanje na lokalnom tržištu, a svojim kupcima vrhunske proizvode i servis. Kao posrednici, naše poslovanje usmereno je prema principalima, kojima obezbeđujemo usluge zastupništva i posredovanja u prodaji kroz razvijenu mrežu kupaca, i prema lokalnim proizvođačima kojima obezbeđujemo vrhunske proizvode. Naš profesionalni angažman uključuje administrativne i komercijalne aktivnosti, pravljenje analiza, predviđanja i praćenje tržišta, izrade individualnih koncepata za kupace, održavanje, reagovanje na zahteve kupaca, kao i stabilizaciju veza sa kupcima, promociju imidža principala/proizvođača i proizvoda na tržištu.
Glavni cilj aktivnosti je unapređenje plasiranja robe i unapređenje prodaje.

Naše usluge uključuju:

  • Istraživanje tržišta i podršku za ulazak na tržište
  • Razvoj mreže kupaca
  • Pružanje informacija o proizvodima i uslugama kupcima
  • Beleženje detalja o kontaktima sa kupcima i preduzetih mera
  • Istraživanje odgovora ili rešenja po potrebi
  • Upućivanje kupaca na supervizore, rukovodioce ili druge osobe koje mogu da pomognu

Kontaktirajte nas

Radite sa nama ili radite za nas.
Naš ljubazni tim može se kontaktirati putem e-maila.

Kontaktirajte nas sada