RHI Magnesita na METEC-u 2019: Modernizacija u vatrostalstvu

Date: 02.07.2019

Vatrostalstvo 4.0

Od mobilnih telefona, preko automobila, sve do naših domaćinstava: Savremeni život ne može se zamisliti bez industrije vatrostalnih materijala. Pouzdano snabdevamo naše klijente kvalitetnim vatrostalnim rešenjima koji su potrebni za proizvodnju različitih proizvoda, objasnio je Stefan Borgas, generalni direktor kompanije RHI Magnesita tokom svog govora na METEC-u 2019. Zahvaljujući najvišem nivou kvaliteta i odličnom servisu, mi smo pouzdani partner za klijente širom sveta. Sada je vreme da uđemo u novu eru – Vatrostalstvo 4.0.

RHI Magnesita radi na digitalizaciji lanca vrednosti, koji razvija jedinstven nivo povratne integracije. On se kreće od rudarstva i pripreme sirovina preko proizvodnje do lanca snabdevanja, primene i upotrebe proizvoda od strane klijenata pa sve do recikliranja.

Ove inovacije su rezultat intenzivnog i krajnje uspešnog istraživanja i razvojnog rada kompanije RHI Magnesita. Sa preko 270 zaposlenih raspoređenih na pet istraživačkih lokacija širom sveta, naša kompanija ima najveću jedinicu za istraživanje i razvoj u celoj industriji. Svake godine, ulažemo 70 miliona evra u inovacije kako bismo stalno unapređivali proces bezbednosti, efikasnost i održivost, naglasio je tehnički direktor Luis Rodolfo Bitenkort.

Nastojimo da privučemo najbolje i talentovane ljude i stvorimo globalnu, diverzifikovanu atmosferu. Naši zaposleni su pokretačka snaga inovacija. Iz tog razloga nudimo uslove rada u kojima naši zaposleni mogu optimalno doprineti i razvijati svoju stručnost, dodala je Simeona Oremovic, izvršna potpredsednica sektora za kadrovsku politiku.

Klijenti direktno imaju koristi od rezultata naših inovacija u proizvodima. Oni zavise od efikasnosti i sposobnosti ostvarenja funkcija čitavog lanca vrednosti. Sa Vatrostalstvom 4.0, mi vodimo industriju u budućnost, gde ne samo da možemo sa sigurnošću isporučiti ono što je našim klijentima potrebno, već i predvideti njihove potrebe, naveo je CSO Gustavo Franko.

Digitalizacija, automatizacija i robotika u rudarstvu

RHI Magnesita poseduje najviši nivo povratne integracije u industriji vatrostalnih materijala, sa jedinstvenim izvorima sirovina koji osiguravaju najbolji kvalitet proizvoda. Zahvaljujući novom konceptu Vatrostalstvo 4.0 i njegovoj globalnoj mreži sirovina, kompanija će biti u mogućnosti da reši nestabilnost potražnje.

Digitalni blizanci* iz depozita kompanije RHI Magnesita stvoreni su pomoću 3D mapiranja. Blok modeli se sastoje iz stvarnih i procenjenih podataka i ažuriraju se nakon svake štete na dnevnoj bazi. Veštačka inteligencija generiše optimizovani plan rudarstva, koji omogućava kompaniji planiranje nabavke sirovina. 3D mapiranje omogućava istovremeno kompaniji i da nadgleda rudnike, izvrši retrospektivne analize i merenje u rudnicima kako bi pomogla pri kontroli kvaliteta i planiranju ekstrakcije.

Automatizovane inovacije u površinskom i podzemnom bušenju uključuju napredak u automatizaciji koji znatno unapređuje industriju u pogledu bezbednosti. Elektronske kontrole olakšavaju bušenje bez nadzora, omogućavajući opremi da završi posao čak i ako nema bušilica, tokom promene smene na primer.

Pametna fabrika

RHI Magnesita nadgleda svoje fabrike u realnom vremenu koristeći sistem upravljanja informacijama o procesu. Više od 500 glavnih uređaja su povezani i razmenjuju informacije, stvarajući oko 75.000 tagova u sekundi.

Najnovija generacija ultrazvučnog testiranja omogućava potpuno automatizovano testiranje MgCr opeka kompanije RHI Magnesita. Pukotine i labavo vezivanje se detektuju putem merenja impulsnog eha. Merenje i automatsko sortiranje odluka traje manje od deset sekundi.

Pametni lanac snabdevanja – onda kada smo potrebni našim klijentima

Godine 2018. isporučeno je 2,5 miliiona tona visokokvalitetnog vatrostalnog materijala iz 35 lokacija širom sveta. Predviđanje dovoljne količine je okosnica pametnog i uspešnog lanca snabdevanja kompanije RHI Magnesita. Alati za simulaciju, zasnovani na velikom broju podataka, omogućuju celovitu optimizaciju od sirovina preko proizvodnih mogućnosti do isporuke klijentima. Merenjem međusobne povezanosti između kvantitativne prognoze proizvodnje i kvantitativne prognoze prodaje, rukovodiocima se otvara mogućnost da izračunaju detaljnu prognozu količine sirovina za svaku fabriku. Ovo pomaže kompaniji RHI Magnesita da održi sigurnost svoje ponude na najvišem mogućem nivou za svoje klijente.

Kako bi se izbegla prevelika gužva na parkiralištima, povećanje rizika od nezgoda i dodatno vreme čekanja, kompanija RHI Magnesita je implementirala sistem upravljanja vremenskim terminima od logističke kompanije Trasnporeon. Sistem prikazuje stvarne kapacitete utovara i istovara i automatski podešava vreme dolaska kamiona u okviru raspoloživih resursa. Rampe i resursi za istovar se digitalno prikazuju, dodeljuju i njime upravlja sistem.

Kao rezultat naprednog mrežnog planiranja proizvodnih mogućnosti javljaju se pouzdane performanse isporuke i omogućava se balansiranje pitanja snabdevanja sirovina. Sve ove mere pomažu smanjivanju uticaja CO2.

Digitalizacija u fabrikama naših klijenata

RHI Magnesita razvija rešenje za zamenu ručnog upravljanja sistemima kliznih otvarača (šibera) u područje pripreme livnih lonaca i drugih sistema sa potpuno automatizovanim procesima koji uključuju robote, senzore i manipulatore.

Još jedna inovacija koja pomaže da se smanji opasnost prilikom rukovanja jeste hot vižn (hot vision). Ovaj alat za video analizu pomaže rukovodiocima da shvate uticaj procesa efikasnosti na ciljanu efikasnost i optimizuju i kontrolišu kvalitet ciljanih popravki. Sa ovim alatom, kompanija RHI Magnesita pomaže svojim klijentima da izbegnu ciljane procese koji nisu efikasni, materijalni otpad i samim tim povećava bezbednost rukovodilaca fabrika.

Kompanija RHI Magnesita razvija i proizvodi merna rešenja za industriju čelika širom sveta, kao što su pregled i infracrvena platforma (VISIR) kako bi se povećao prinos, poboljšao kvalitet, smanjilo održavanje i značajno povećala bezbednost u radu. RHI Magnesita takođe nudi inovativna rešenja za merenje koja omogućavaju veću automatizaciju i smanjenje uskih grla u proizvodnji metala. Platforma za indikaciju elektromagnetskog nivoa (EMLI) nudi rešenja za merenje nivoa, detekciju šljake, bezbednost i procenu kvaliteta.

Automatizovana optimizacija procesa podstiče bolje razumevanje korelacije između parametara proizvodnje čelika, održavanja i vatrostalnog materijala analizirajući podatke koristeći metode veštačke inteligencije. Uz pomoć ovih tehnologija, RHI Magnesita pomaže svojim klijentima da izbegnu nepredviđene zastoje, preterano održavanje i prekide u radu. Uparivanje ciklusa vatrostalnog održavanja sa ciklusima drugih remonta u fabrikama omogućava bolju upotrebu vatrostalnih materijala i smanjuje vatrostalni otpad. Pomaže i u optimizaciji planiranja u fabrikama i štedi energiju.

Naš cilj nije samo da budemo globalni lideri na tržištu za vatrostalna rešenja, već i da unapredimo celu industriju i da stalno pomeramo granice onoga što je moguće zajedno sa našim klijentima. Uz pomoć ovih inovativnih proizvoda i tehnologija, otvorili smo put za budućnost vatrostalne industrije, naveo je Borgas na kraju.

___

* Digitalni blizanci predstavljaju virtuelni uzorak budućih proizvoda ili usluga kroz digitalnu simulaciju procesa proizvodnje.

Izvor: RHI Magnesita